Java – MySQL Veri Tabanı Bağlantısı

Eclipse de “veritabani” isminde bir proje oluşturuyoruz.

Oluşturduğumuz projenin src klasöründe sırasıyla “Main” ve “dbHelper” class ları oluşturuyoruz.

Java da veri tabanı bağlantısı için öncelikle, “mysql-connector jar” dosyasını indirmemiz gerekli.

Daha sonra bu jar dosyasını mevcut java projemizin kütüphanesine eklememiz gerekmektedir. ,

Bunu yapmamızın sebebi “mysql-connector jar” içindeki dosya ve sınıflara ihtiyacımız var.

“mysql-connector jar” dosyasını indirip aşağıdaki gibi kontrol ediyoruz.

Daha sonra “mysql-connector jar” dosyasını projemize eklememiz gerekiyor.

Bunu için projemizin üzerine sağ tıklayıp “Properties” menüsünü açıyoruz. Daha sonra “Java Build Path” menüsüne geliyoruz.

Oradan “Libraries” butonuna basıp “Add External JARs…” butona basıp, bilgisayarımızdaki “mysql-connector jar” dosyasını seçiyoruz.

Mysql de “uzaktan_egitim” isminde veritabanı oluşturup, “ogr2” adında tablomuzu hazırlıyoruz.

Gerekli Jar dosyasını projemize ekledikten sonra “Main” ve “dbHelper” class larımızın içine gerekli kodları yazıyoruz.

package veritabani;

import java.io.PrintStream;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.SQLException;

public class dbHelper {

static String userName=”root”;

static String password=””;

static String dbUrl=”jdbc:mysql://localhost:3306/uzaktan_egitim”;

//?useUnicode=true&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=UTC

public Connection getConnection() throws SQLException {

return DriverManager.getConnection(dbUrl,userName,password);

}

public void showErrorMessage(SQLException exception) {

System.out.println(“Error : ” + exception.getMessage());

System.out.println(“Error code : ” + exception.getErrorCode());

}

}

——– Main.java ———–

package veritabani;

import java.io.PrintStream;

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.SQLException;

import com.mysql.cj.xdevapi.Statement;

public class Main {

public static void main(String[] args) throws SQLException {

Connection conn = null;

dbHelper helper = new dbHelper();

//Aşağıda SQL cümleciği için kullamılıyor

java.sql.Statement statement = null;

ResultSet resultSet;

try {

conn = helper.getConnection();

//conn = DriverManager.getConnection(dbUrl,userName,password);

System.out.println(“Bağlantı oluştu”);

//statement = (Statement)conn.createStatement();

statement = conn.createStatement();

resultSet = ((java.sql.Statement) statement).executeQuery(“select * from ogr2”);

while(resultSet.next()) {

System.out.print(resultSet.getString(“Ad”));

System.out.print(resultSet.getString(“Soyad”));

System.out.print(resultSet.getString(“Memleket”));

System.out.print(resultSet.getString(“Bolum”));

System.out.println(“”);

}

}catch(SQLException exception) {

helper.showErrorMessage(exception);

}

finally {

conn.close();

}

}

}

————————————————————–

Son olarak Main.java dosyamızı çalıştırdığımızda çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

Posted in Uncategorized

Write a comment